Icke-azeotropa blandningar av köldmedier i stora värmepumpar - en förstudie
Report, 1982

En förstudie inom området icke-azeotropa blandningar av köldmedier i stora värmepumpar har genomförts vid institutionerna för Värmeteknik och maskinlära och Kemisk apparat- och anläggningsteknik vid Chalmers tekniska högskola. Arbetet presenteras i form av två delrapporter, nr I från Kemisk apparat- och anläggningsteknik och nr II från Värmeteknik och maskinlära. Målet med förstudien har varit dels att utvärdera noggrannheten och användbarheten av vid CTH befintlig utrustning för uppmätning av vissa blandningsegenskaper (delrapport I), dels att genom överslagsberäkningar finna tekniskt intressanta köldmedieblandningar för användning i kompressordrivna värmepumpsystem (delrapport II). I den senare delrapporten har framför allt undersökts vilka möjligheter det finns att öka kapaciteten hos värmepumpar med hjälp av blandningar.

Author

Krister Ström

Department of Heat and Power Technology

Eva Svensson

Department of Heat and Power Technology

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/6/2017