Mätningar av drivtryck och tryckfall vid adiabatisk tvåfasströmning av ånga och vatten samt beräkningsmetod för cirkulerande flöde i ångpannor med självcirkulation
Licentiate thesis, 1967

Author

Roland Wimmerstedt

Department of Heat and Power Technology

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/6/2017