Kulturarvsdialog : IT-stöd för reflektion om samtid och framtid : slutrapport
Report, 2004

Kulturarv

Virtuell verklighet

Informationsteknik

Author

Rolf Källman

Susanne van Raalte

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017