Ordning och motiv - Tankar om strukturmekanisk kunskapsbildning och om teorin som inspirationskälla.
Other conference contribution, 2004

Author

Karl-Gunnar Olsson

Chalmers, School of Architecture

Konferencerapport Nordisk Tekniklærermøde. Form-Proces-Teknologi.

27-29

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017