Ju förr desto bättre : programarbete i tidigt skede av byggprocessen
Book, 2003

Programarbete

Lokalplanering

Husprojektering

abi071

Offentliga sektorn Sverige

Byggnadsproduktion

Nybyggnad

Ombyggnad

Offentlig sektor

Byggprocessen

Author

Sven Fristedt

Chalmers, School of Architecture

Nina Ryd

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Building Technologies

ISBN

91-7289-170-X

More information

Created

10/7/2017