Tillgänglighetsvillkor i svenska städer TVISS - GIS-metod som beaktar säkerhet, trygghet och användbarhet för barn, vuxna och personer med funktionsnedsättning vid resor med bil, buss, cykel och gång
Book, 2003

Author

Mats Reneland

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017