Styrning av produktutveckling : en studie av förutsättningarna för planering av produktutvecklingsprojekt i några svenska verkstadsföretag
Doctoral thesis, 1990

Driftsorganisation

verkstadsindustri

ekonomi

Author

Per Svensson

Chalmers, Department of Industrial Management and Economics

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

ISBN

91-7032-479-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 730

More information

Created

10/6/2017