Transtorakal impedans, med särskild hänsyn till det nyfödda barnet : tekniska aspekter
Doctoral thesis, 1970

Author

Torsten Olsson

Department of Applied Electronics

Subject Categories

Medical Engineering

ISBN

99-0005958-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 107

More information

Created

10/8/2017