Dubbel energivinst med alger som biobränsle
Magazine article, 2013

Idag kan produktionen av biobränsle påverka livsmedelsförsörjningen negativt. Istället för att biobränsleproduktion ska konkurrera med produktion av livsmedel kan en hittills outnyttjad resurs - kommunalt avloppsvatten - användas för produktion av alger som i sin tur kan användas till biogas och biodiesel. Ny forskning visar på denna potential.

Avloppsvatten

Biobränsle

Mikroalger

Processintegration

Author

Viktor Andersson

Industrial Energy Systems and Technologies

Sarah Broberg

Roman Hackl

Industrial Energy Systems and Technologies

Energimagasinet

1/2013

Subject Categories

Chemical Process Engineering

Bioenergy

Energy Systems

More information

Created

10/7/2017