House form in a traditional Sudanese urban quarter
Licentiate thesis, 1997

Author

Eman Abdelrahman Farah

Department of Building Design

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

992-400911-8

Skrifter / Chalmers tekniska högskola, Institutionen för form och teknik: 1997:1

More information

Created

10/8/2017