Järnvägar och avfallstransporter - vilken roll kan järnvägen spela för avfallshanteringen?
Magazine article, 2005

waste

rail

transport

Author

Fredrik Bärthel

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Johan Woxenius

Chalmers, Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Transport och Hantering

0346-2773 (ISSN)

Vol. 2005 15 14-

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

More information

Created

10/6/2017