Undersökning av styrande faktorer vid pallsprängning : fullskaleförsök i Kållered och Billingsryd Magnus Gynnemo
Licentiate thesis, 1997

Author

Magnus Gynnemo

Department of Geology

Subject Categories

Geology

ISBN

992-451114-x

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen: 84

More information

Created

10/7/2017