Värme- och fuktproblem i byggnadskonstruktioner med speciell hänsyn tagen till väggar
Doctoral thesis, 1957

Author

Nils Holmqvist

Subject Categories

Building Technologies

ISBN

991-835381-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 15

More information

Latest update

12/7/2018