Granskning av ritningar ur ett arbetsmiljöperspektiv: En handbok för att undersöka arbetsmiljön på fartyg vid ny- och ombyggnad
Book, 2013

Denna handbok är ett resultat av ett forskningsprojekt som syftar till att förenkla granskningen av fartygsritningar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Forskningsprojektet genomfördes på Chalmers tekniska högskolas institution för produkt- och produktionsutveckling, avdelning Design & Human Factors, och finansierades av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Projektledare vid Chalmers har varit Anna-Lisa Osvalder. För att minska risken för olyckor och ohälsa och är det viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljön redan när man planerar att bygga ett nytt fartyg eller bygga om delar av ett fartyg. Det är i planeringsskedet som det är lättast att påverka hur arbetsmiljön kommer att bli. När fartyget väl är byggt kan det vara både svårt och dyrt att göra ändringar. Metoden för granskning som denna handbok beskriver har till stor del utvecklats med hjälp av sjömän och deltagare vid SEKO Sjöfolks skyddsombudsutbildningar.

arbetsmiljö

fartyg

sjöfart

design

uppgiftsanalys

Author

Cecilia Österman

Chalmers, Product and Production Development, Design and Human Factors

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Pedagogical Work

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Learning and teaching

Pedagogical work

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report: 79

More information

Created

10/8/2017