Den svenska byggnadsmaterialmarknaden : produktion, distribution och prissättning av jord- och stenindustriens material
Doctoral thesis, 1952

Author

Nils Tengvik

Subject Categories

Other Materials Engineering

ISBN

991-553321-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 7

More information

Latest update

12/7/2018