Studier rörande orsaken till den bakteriostatiska effekten av bensoesyra och salicylsyra
Doctoral thesis, 1960

Author

Ingmar Bosund

Subject Categories

Organic Chemistry

ISBN

99-0510709-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 27

Publisher

Chalmers University of Technology

More information

Latest update

2/4/2021 8