Delfimetoden Panel Evaluation Method (PEM) som värderingsmetod för tekniska åtgärder
Report, 1996

expertpanel

Panel Evaluation Method

avloppssystem

varderingsmetod

fallstudier

Delfimetod

miljokonsekvensbeskrivning

Author

Björn Andersson

Department of Sanitary Engineering

Erik Kärrman

Department of Sanitary Engineering

Jesper Persson

Department of Sanitary Engineering

Subject Categories

Water Engineering

More information

Created

10/7/2017