Examensarbeten – kvalitet, självinsikt och det kollektiva ansvaret
Other conference contribution, 2014

Kvaliteten på examensarbeten har nyss utvärderats av UKÄ/HSV. Detta jämförs med självdeklarationerna som inlämnades av många av Chalmers examinatorer för de slumpvis utvalda examensarbeten. Preliminära resultat visar brister i självinsikt samt MHU-relaterade mål. Chalmers olika kvalitetsbedömningssystem för examensarbeten jämförs, och en reflektion görs kring det kollektiva ansvaret för god kvalitet.

Author

Sheila Galt

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Photonics

KUL – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande
, ,

Subject Categories

Pedagogy

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

10/31/2022