Portföljgenomgångar vid Arkitektutbildningen, delprojekt inom C-CELT
Report, 2002

Author

Inga Malmqvist

Chalmers, School of Architecture

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

C-SELT project 1 series - Chalmers tekniska högskola, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation

More information

Created

10/8/2017