Effektiva värmepumpslösningar med värme och varmvatten - Alternativ vid konvertering av elvärmda småhus
Magazine article, 2004

water heater

heat pump

COP

starting frequency

pump

operating time

VSD

SHW

Author

Per Fahlén

Chalmers, Department of Building Services Engineering

ScanRef

Vol. 33 6 32-34

Subject Categories

Building Technologies

ISBN

-0284-0758

More information

Created

10/6/2017