Värmepumpar i vattenburna system ? Effektiva lösningar med värme och varmvatten vid konvertering av elvärmda småhus
Conference contribution, 2004

parasitic power

operating time

heat pump

distribution system

efficency

fan

pump

Author

Per Fahlén

Chalmers, Department of Building Services Engineering

3:e eff-Sys-dagen

Vol. 1 16-

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017