Mikrodatorteknik
Book, 1995

Första delen behandlar Microchips "Base-line"-kretsar och andra delen behandlar "Midrange"-kretsarna. De flesta funktioner belyses med konstruktionsexempel. Exempel och övningar är mycket hårdvarunära och boken behandlar konstruktion av mikrodatorer från grunden. Boken är avsedd för kurser i mikrodatorteknik på högskolan eller annan högre teknisk utbildning, men kan även användas som självstudiematerial eftersom de flesta exempel ges med detaljerade och verifierade lösningar av såväl hård- som mjukvaran. Tidigare erfarenhet av assemblerprogrammering är inte nödvändig men grundläggande kunskaper i digitalteknik förutsätts. Boken kan med fördel också läsas av rutinerade assemblerprogrammerare som vill veta hur prestanda hos de nya RISC-baserade PIC-controllerna står sig i konkurrensen med de mer etablerade enchipscontrollerna, t ex HC11 och 8751, som bygger på traditionell CISC-arkitektur.

seriekommunikation

RISC

mikrocontroller

alfanumerisk display

CISC

DA-omvandlare

Author

Lars Bengtsson

Department of Physics

Subject Categories

Computer Engineering

Software Engineering

Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

Embedded Systems

Computer Systems

Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering

ISBN

91-634-1593-3

More information

Created

10/7/2017