Luftrörelser på gott och ont
Magazine article, 2014

Dagens byggnad är ett system där klimatskalet, i form av väggar, tak och golv, samverkar med ventilationen och uppvärmningen. I en väl fungerande byggnad krävs kontroll på luftrörelserna. Att bygga som förr – men leva som i dag – är ingen säker lösning. Luftboken – Luftrörelser och täthet i byggnader beskriver på ett informativt och lättillgängligt sätt hur luftrörelser och täthet påverkar byggnadens beständighet, energieffektivitet och innemiljö.

otätheter

Luftrörelser

Author

Claes Bankvall

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Building Technology

Samhällsbyggaren

2000-2408 (ISSN)

Vol. 2014 2

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Building Technologies

More information

Created

10/6/2017