IHALL2, Datorprogram för snittkraftsberäkning och dimensionering enligt BBK 79 av prefabricerade industrihallar i betong
Report, 1981

Author

Nils-Erik Wiberg

Department of Structural Mechanics

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017