Gröndalsviadukten, 2-2034-1. Kompletterande bärighetsutredning med avseende på kontroll av kapacitet i gjutfogar baserat på beräkningsmodell utvecklad av Chalmers tekniska högskola
Report, 2014

Author

Ulf Nilsson

Karin Lundgren

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Analytical model for the bond-slip behaviour of corroded ribbed reinforcement

Structure and Infrastructure Engineering,; Vol. 8(2012)p. 157-169

Journal article

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Infrastructure Engineering

More information

Created

10/7/2017