Företagsvärdering med fundamental analys
Book, 2002

Author

Henrik Nilsson

Anders Isaksson

Teppo Martikainen

Subject Categories

Business Administration

ISBN

91-44-00548-2

More information

Created

10/10/2017