Radon i kontoret – Långt under gränsvärdet, men ….
Magazine article, 2014

En del av Chalmers byggnader innehåller blåbetong som är känt för att avge radon. Mätningen visar att radongashalten i kontoret och närliggande lokaler ligger på en nivå som utan tvivel ligger under stipulerat gränsvärde.Intressant att notera är dock att då ventilationen är avstängd så nås nivåer som temporärt överskrider gränsvärdet.Detta förhållande gäller veckoslut och långhelger som jul och nyår. Nattetid syns också förhöjda radongashalter. Gränsvärdet är ett årsmedelvärde som inte explicit uppmärksammar variationer. Vi får inte lov att låta plånboksfrågor styra vårt inomhusklimat genom att prioritera budget högre än hälsa! Bilar besiktigas regelbundet och för bostäder och arbets-platser med markradonproblem finns anledning att återkommande göra mätningar.

Radon

Author

Göran Hugo Nyman

Chalmers, Fundamental Physics

www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/nyheter/artiklar/mer-radon-inomhus-pa

Subject Categories

Subatomic Physics

Other Engineering and Technologies

Roots

Basic sciences

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

More information

Latest update

12/13/2018