Hur påverkar bioenergi matpriser och fattiga bönders rätt till sin mark?
Book chapter, 2014

Author

Martin Persson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Perspektiv på förädling av bioråvara 2014

14-15
978-91-980974-5-0 (ISBN)

Subject Categories

Energy Engineering

Areas of Advance

Energy

ISBN

978-91-980974-5-0

More information

Created

10/8/2017