Om dialogens platser och former
Book chapter, 2013

stadsutveckling

planering

dialog

inflytande

medborgare

Author

Henric Benesch

Chalmers, Architecture

Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling

94-97
978-91-980300-7-5 (ISBN)

Subject Categories

Architecture

Visual Arts

ISBN

978-91-980300-7-5

More information

Created

10/8/2017