Fysisk aktivitet på recept efter höftfraktur gav ökad självtillit
Magazine article, 2014

Author

Pia Hendberg

Södra Älvsborg Hospital (SÄS)

Helena M Hörder

Södra Älvsborg Hospital (SÄS)

Lena Zidén

Sahlgrenska University Hospital

Läkartidningen

0023-7205 (ISSN)

Vol. 111 1-2

Subject Categories

Other Medical and Health Sciences

More information

Latest update

11/2/2020