Mjölkförpackningen i ett förändrat producentlandskap
Book chapter, 2015

Author

Karin Wagner

University of Gothenburg

Annika Olsson

Den (o)hållbara förpackningen, (red) Lasse Brunnström och Karin Wagner

177-187

Subject Categories

Food Engineering

Art History

ISBN

978-91-85581-86-3

More information

Created

10/10/2017