Luftbubbelridå som spärr mot gravitationell och vindgenererad spridning av olja på stagnant vatten
Report, 1968

Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola, har på uppdrag av AB Atlas Copco utfört en laboratoriemätning av en luftbubbelridås effekivivitet som spärr mot gravitationell och vingenererad spridning av olja på stagnant vatten. Målsättmniongen har varit att försöka bestämma det för erhållande av minimalt oljeläckage erforderliga luftflödet i ridån som funktion av oljans täthet och viskositet vid varierande vind- och vågförhållanden.

Author

Lars Bergdahl

Department of Hydraulics

Anders Sjöberg

Department of Hydraulics

Subject Categories

Water Engineering

More information

Latest update

8/24/2018