Organisation och organisering. Upplaga 4
Book, 2015

Boken beskriver organisationsteorin från de tidigaste försöken att organisera merkantil verksamhet under antiken och medeltiden till dagens kunskapsbaserade arbete. Den presenterar teoretiska perspektiv på organisationer kronologiskt och refererar skandinavisk organisationsteori. Den illustrerar teoretiska resonemang med exempel från såväl svenska som internationella företag och organisationer. Boken är grundläggande och lämpar sig väl för introduktionskurser. Den fjärde upplagan har uppdaterats genomgående och ett flertal exempel från näringsliv och förvaltning har bytts ut och nya referenser och avsnitt har tillkommit. Organisation och organisering har publicerats i dansk översättning (2014) och i en omarbetad norsk upplaga (2014).

Author

Ulla Eriksson-Zetterquist

University of Gothenburg

Thomas Kalling

Alexander Styhre

University of Gothenburg

Subject Categories

Business Administration

ISBN

978-91-47-11214-2

More information

Created

10/10/2017