Fastighetsförvaltarnas datauniversum. En intervju studie av fastighetsförvaltare i Göteborg och Västra Sverige
Report, 2002

Author

Birgit Brunklaus

Department of Environmental Systems Analysis

Liane Thuvander

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

1404-81671650-6340

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur

More information

Created

10/7/2017