Studier av det svenska byggnadsbeståndet. En forskningsöversikt
Report, 2000

Author

Liane Stendel

Chalmers, School of Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur

More information

Latest update

1/22/2021