Studier av det svenska byggnadsbeståndet. En forskningsöversikt
Report, 2000

Author

Liane Stendel

Chalmers, School of Architecture

1401-9965 (ISSN)

Subject Categories

Civil Engineering

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur

More information

Created

10/6/2017