Förankringen till en vågenergiboj i Kattegatt
Conference contribution, 1981

Sommaren 1979 genomfördes i sjön Lygnern

Author

Lars Bergdahl

Department of Hydraulics

Anders Rylander

Efaringer fra dagens forankringssystemer og krav til morgendagens. Noges sivilingenjörers forening

18-

Subject Categories

Mechanical Engineering

Civil Engineering

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Energy

More information

Created

10/7/2017