Om kommersialiseringsprocessen för företag inom miljöteknik och cleantech
Other, 2016

Syftet med denna artikel är att ge ett inspel i frågan om miljöteknikföretag har en längre kommersialiseringsprocess (från idé till ett livskraftigt tillväxtföretag) än andra tillväxtföretag. Det är en viktig fråga för alla intressenter till miljötekniksegmentet, från entreprenörer som utvecklar miljöteknik och finansiärer som finansierar dessa företags utveckling till forskare som vill skapa förståelse till policymakers som vill behöver informationen för att kunna justera och anpassa de politiska instrument som behövs för att stimulera detta viktiga segment. Sammanfattningsvis säga att kommersialiseringsprocessen för miljöteknik generellt kan sägas vara längre än för andra tillväxtföretag på grund av generellt sett fler risker och barriärer för dessa företag än andra tillväxtföretag, men att detta samtidigt påverkas starkt av vilket segment man arbetar inom. De miljötekniksegment som framförallt har långa processer är segment med hög kapitalintensivitet i kombination med hög teknologisk risk.

cleantech

tillväxtföretag

kommersialisering

Author

Anders Isaksson

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Energy

Subject Categories

Business Administration

More information

Created

10/7/2017