Staten och kapitalet? Att göra människor finanskunniga i dagens samhälle
Book chapter, 2016

financial literacy

finansialisering

finansutbildning

Author

Claes Ohlsson

University of Gothenburg

Vardagslivets finansialisering, CFK-rapport 2016:1

58-66

Subject Categories

Economic History

Social Sciences Interdisciplinary

Business Administration

More information

Created

10/10/2017