USEIT-ADMESH- ADAPTIVE-PLATE En menystyrd preprocessor för angivande av indata till ett adaptivt plattprogram som utnyttjar ADMESH
Report, 1991

Author

Axel Nordström

Department of Structural Mechanics

Hans Gustafsson

Department of Structural Mechanics

Subject Categories

Civil Engineering

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 91:3

More information

Created

10/6/2017