A scientific standpoint in society questions
Journal article, 2004

Vetenskapliga frågor med samhällsrelevans är ofta mycket komplexa. En del är känt, en del är okänt. En förståelse för problemen kräver ofta djupa specialkunskaper inom många olika ämnen och ett samarbete mellan experter inom olika områden är därför väsentligt. Data kan ofta vara ofullständiga och kontrollerade experiment kan av olika skäl vara olämpliga eller omöjliga. Hur dessa frågor skall kunna presenteras på ett rimligt korrekt och begripligt sätt för allmänheten är naturligtvis inte en strikt naturvetenskaplig fråga, men naturvetare som skall arbeta med komplexa frågor behöver förståelse även för dessa aspekter.

Author

Torbjörn Lundh

Chalmers, Department of Mathematics

University of Gothenburg

Ann-Marie Pendrill

Fysikaktuellt

1 14-15

Subject Categories

Social Sciences Interdisciplinary

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Created

10/6/2017