Kan matematiken hjälpa oss att förstå hur vi blev till?
Magazine article, 2004

Att matematiken är ett viktigt hjälpmedel inom fysik och kemi är välkänt, men även biologin utnyttjar matematiken för att studera komplexa fenomen. En matematisk modell för en viss kemisk process som kallas reaktion-diffusion kan exempelvis antyda hur en zebras ränder skapas. Kanske kan matematiken även hjälpa oss att förstå hur vi själva utvecklas från en enda äggcell till en färdig varelse?

Author

Torbjörn Lundh

Chalmers, Department of Mathematics

University of Gothenburg

Nämnaren

Vol. 4 47-52

Subject Categories

Computational Mathematics

Social Sciences Interdisciplinary

More information

Created

10/7/2017