Att införa ny teknik i intermodala transportsystem - trösklar och sätt att hantera dem (to introduce new technology in intermodal transport systems - thresholds and ways to overcome them)
Magazine article, 1998

Author

Johan Woxenius

Department of Transportation and Logistics

Mekanisten / SMR - Svenska mekanisters riksförening

0284-9763 (ISSN)

4 68-76

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

More information

Created

10/6/2017