Verktyg och hjälpmedel för byggherrens kravformulering i tidiga skeden
Book, 2006

Author

Inga Malmqvist

Chalmers, Architecture

Nina Ryd

Chalmers, Architecture

1650-6340 (ISSN)

Subject Categories

Architectural Engineering

More information

Created

10/7/2017