Lärarprofessionens nya villkor i samhällets digitalisering
Book chapter, 2016

Lärarprofessionen

digitalisering

Author

Sylvana Sofkova Hashemi

University of Gothenburg

Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö

9-19
9789140694607 (ISBN)

Subject Categories

Didactics

ISBN

9789140694607

More information

Created

10/10/2017