Slutord
Book chapter, 2015

konstnärligt praktikgrundad

praktikdriven

konst

ämnesöversikt

konstnärlig forskarutbildning

konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet

tematiskt ämnesöverskridande forskning

Author

Catharina Dyrssen

Chalmers, Architecture

Från konstnärlig högskola till universitet. Årsbok Konstnärlig forskning 2015 Vetenskapsrådet

152-153
978-91-7307-299-1 (ISBN)

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

HUMANITIES

ISBN

978-91-7307-299-1

More information

Created

10/7/2017