Framtida värmepumpssystem - Förutsättningar och påverkansfaktorer
Conference contribution, 2006

tri-generation

efficiency

development

applications

future

heat pump

Author

Per Fahlén

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Villavärmepumpar igår, idag och imorgon

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/8/2017