Framtida teknikupphandlingar avseende elanvändning i lokalsektorn - En förstudie på uppdrag av STEM:s beställargrupp Lokaler - BELOK
Report, 2006

technical procurement

CEC

electricity

STEM

energy efficiency

Author

Lennart Jagemar

Per Fahlén

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/8/2017