Etablering av handelsstrukturer för LCI-data, En rapport som beskriver CPM:s strategi för utveckling av LCI-datahandel
Report, 2000

Author

Raul Carlson

Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Maria Erixon

Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Ann-Christin Pålsson

Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Subject Categories

Other Environmental Engineering

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2000:3

More information

Created

10/6/2017