KULTURARV-FUNKTION-EKONOMI Tre perspektiv på byggnader och deras värden
Licentiate thesis, 2006

cultural values

value-modelling

legibility

suitability

rent

heritage estate-management

economic values

valuecriteria

historic buildings

functional values

cultural heritage

10.00 GU, Vasaparken

Author

Anna Krus

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Environmental Inorganic Chemistry

Subject Categories

Environmental Sciences

ISBN

91-7346-566-6

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

10.00 GU, Vasaparken

More information

Created

10/6/2017