Energideklarationer - bra start på vägen mot energieffektiviseringar
Magazine article, 2007

energi

fastighet

miljö

attityder

energideklarationer

EU

lagstiftning

byggnader

Author

Birgit Brunklaus

Department of Environmental Systems Analysis

Örjan Lundberg

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 99 2 56-58

Subject Categories

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/8/2017